FM er en forkortelse for frekvensmodulasjon, se radio og meterbølgekringkasting.