VHF-samband, radiosamband i VHF-området. Sambandene kan være private (lukkede) for bestemte brukere som er tildelt konsesjon av Post- og teletilsynet (politi, brannvesen, legevakt, drosjer, veivesen, firmaer o.a.) eller inngå i offentlige teletjenester (mobiltelefonen, kystradiotjenesten).