Passiv radar, en radar som kun mottar signaler. Passive radarer registrerer mikrobølger eller infrarød ståling fra varme gjenstander, og i motsetning til aktive radarer, som sender ut signaler som reflekteres fra objektet og så mottas igjen, kan passive radarer ikke måle avstanden til objektet. Passive radarer brukes bl.a. til å identifisere og kartlegge hvordan gjenstander beveger seg. De har både sivile og militære anvendelser.