Begrenser, elektronisk utstyr hvor et signal (en parameter) i utgangssignalet (spenning, strøm, effekt, frekvens, fase) forhindres fra å overskride en spesifisert verdi. Opp til en bestemt verdi på inngangssignalet gir begrenseren et utgangssignal som er proporsjonalt med inngangssignalet. Økes inngangssignalet over denne verdien, holder utgangssignalet seg konstant. Begrensere brukes bl.a. i FM-mottagere for å redusere støy.