Sensantenne, betegnelse på en hjelpeantenne som benyttes sammen med en rammeantenne for å få entydig peiling.