Jamming, en tilsiktet utsendelse av radiosignaler for å avbryte eller hindre mottaking av signaler fra en annen stasjon. Dette er brukt som et virkemiddel innen elektronisk krigføring. Jamming ble også benyttet i den «kalde krigen» for å hindre befolkningsgrupper i å lytte på visse stasjoner. Se elektronisk krigføring.