Radiolink, betegnelse på en kjede av radiostasjoner hvor signalet sendes fra stasjon til stasjon bortover kjeden, se radiolinje.