Støysender, radiosender som bevisst brukes for utsendelse av forstyrrende signaler i strid med internasjonale frekvensavtaler, som regel for å hindre mottagning av andre utsendelser på samme bølgelengde. Inngår i begrepet elektronisk krigføring.