Øst-Europas kjøkken

Fagansvarlig

Jørn Holm-Hansen

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 51 artikler:

F

  1. flaki

G

  1. gulasj

N

  1. narzan