Mineralvann fra det georgiske kurstedet Borzjomi. Opprinnelig ble borzhomi drukket for helsens skyld ettersom den skulle ha positiv effekt på fordøyelsessystemet. Nå drikkes den mest som bordvann selv om den har en temmelig svovelaktig smak. Utenfor Georgia er det særlig i andre tidligere sovjetrepublikker den er kjent. Da Russland la ned forbud mot import av borzhomi i 2006, gikk den samlede eksporten brått ned med 60 prosent. Forbudet ble opphevet i 2013.