Sjøkart, kart som avbilder kyst- og havstrøk og inneholder detaljer av viktighet for sikker navigering på sjøen. De eldste sjøkart over deler av norskekysten, «de groveske drafter», ble laget av sjøløytnant Grove i årene 1785–1803. Ny opplodding (sjømåling) foregår stadig på norskekysten.

Sjøkart viser kystkontur, fyrbelysning og oppmerking, kompassroser og dybdeforholdene mer eller mindre forenklet fremstilt alt etter kartets målestokk.

Havnekart og spesialkart er kart i stor målestokk fra 1:5000 til 1:50 000. Disse er meget detaljerte og har alle opplysninger som trengs for fart i innenskjærs farvann. All slags sjømerker, fyr, lykter, båker, staker (flytende), jernstenger (faste), ankerplasser, peilestasjoner, kabler og luftspenn, losstasjoner, bebyggelse, vassdrag og veinett langs kysten samt fjelltopper (landkjenningsmerker) er avmerket i havne- og spesialkart ved fastsatte tegn som kan leses av en tegnforklaring. Dybdeforholdene vises enten ved tall (loddskudd) eller ved inntegnede dybdekurver av forskjellig utseende, som oftest en sammenhengende prikket eller streket linje. Undervannsskjær, båer, grunner og vrak, farlige for skipsfarten, har sine egne tegn.

Generalkart og oseankart (også kalt overseilingskart) er sjøkart i liten målestokk fra 1:100 000 til 1:1 500 000 som foruten kystkonturen bare i en viss utstrekning kan vise detaljer av kysten og farvannet.

Nyere sjøkart i målestokk 1:50 000 og sjøkart i mindre målestokker er konstruert i Mercators projeksjon. Eldre sjøkart i 1:50 000 og sjøkart i større målestokker er konstruert i Cassinis, i den polykoniske eller i Gauss' konforme sylinderprojeksjon eller plan projeksjon. Misvisningen er angitt i alle sjøkart, mest ved kompassroser, men også ved fargede linjer (isogoner).

Moderne sjøkart inngår i et elektronisk system. De fremstilles som digitale kart som vises på dataskjerm sammen med aktuell posisjon, bestemt ved det satellittbaserte navigasjonssystemet GPS el.l. og kombineres med radarsystemer m.m.

Stavanger, er fra 1986 en divisjon av Statens kartverk. Sjøkartverket foretar oppmåling og opplodding av norskekysten med tilgrensende farvann, samt polare farvann, utarbeider og utgir sjøkart over nevnte farvann, holder sjøkartene à jour, utgir Efterretninger for Sjøfarende og Den norske Los, foretar tidevannsundersøkelser og utgir Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard o.a. Det geodetiske grunnlagsmateriale skaffes til veie av Statens kartverk, Geodesidivisjonen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.