DGPS, differensiell satellittnavigasjon brukt i forbindelse med USAs GPS. Anvendelse av en referansemottager i et punkt med kjent posisjon kan øke GPS-nøyaktigheten til centimeternivå. Norge har bidratt vesentlig til utvikling av DGPS-teknologien.