Projeksjon, entydig og spesifisert geometrisk overføring av punkter fra en referanseflate (for eksempel en ellipsoide, se geodetisk datum) til en projeksjonsflate, ofte et kartplan eller bildeplan. Projeksjonen utføres geometrisk eller numerisk. I første tilfelle foregår projeksjonen ved at punktene tenkes overført langs rette linjer (projeksjonslinjer) i rommet, mens det for de fleste kartprojeksjoner er utledet kompliserte matematiske formler (projeksjonsligninger). Se også Gauss-Krüger projeksjonen og UTM-systemet.