Solens timevinkel + 12 timer. Dette er det enkleste og mest anskuelige tidsmål vi har, og er f.eks. den tid som avleses på et solur. For praktisk bruk er sann tid lite hensiktsmessig, f.eks. er ikke alle døgn like lange. Se døgn, tid.