Carl Frederik Grove, født i København, dansk-norsk sjøoffiser. Kjent for å ha konstruert de første offisielle norske sjøkart, de såkalte groveske drafter.