Navigatør, (til navigere), yrkesutøver som er utdannet til og har sertifikat for å kunne utføre navigasjon om bord i sjøfartøy eller fly.