Kartografi er både studiet av karttegning og arbeidet med å lage kart. Begrepet er en sammensetning av de greske ordene chartes, som betegner et stykke papyrus, og grafein, noe som er skrevet eller tegnet. Da begrepet først ble lansert av Manuel de Barros e Sousa på midten av 1800-tallet, var det ment å betegne studiet av gamle kart, men ordet har med tiden kommet til å bety studiet av både nye og gamle kart generelt, og prosessene som ligger bak produksjonen av dem. Hele artikkelen