Kartografi

Kartografi, karttegning. I moderne, digital kartlegging blir kartinnholdet kodet ved datainnsamlingen og lagret i digital form. Dette gir grunnlag for bruk av datateknologi ved bearbeiding og presentasjon av digitale kartdata, f.eks. geografiske informasjonssystemer (GIS).Gravering av kartinnholdet på metallplater, særlig kobberplater, var lenge første trinn av omfattende reproduksjonsarbeider. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Thomas Reinertsen Berg

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 18 artikler: