geodetisk datum

Geodetisk datum

Geoetisk datum av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Geodetisk datum, referanse for geografiske målinger eller basissystem for målinger og beregninger som danner grunnlaget for koordinatsystemer og høydeangivelser på kart.

Faktaboks

Uttale
geodˈetisk datum

Gjennom et valgt datum knyttes forbindelsen mellom koordinatsystemet og den reelle verden. Et datum kan være definert for ett land, for en verdensdel eller globalt. Spesielle anleggsdatum kan være definert for et begrenset område.

Datum deles inn i:

  1. Horisontalt datum
  2. Vertikalt datum: ideelt sett en geoide.

Horisontalt datum

Parametre (størrelse og flattrykning) for en jordellipsoide og dens plassering i forhold til jordkroppen. Det punktet som forankrer koordinatsystemet til jordkroppen kalles fundamentalpunktet.

I det norske datumet NGO1948 ble en litt forstørret utgave av Bessels ellipsoide plassert slik at den tangerte geoiden under fundamentalpunktet i Oslo observatorium. Ellipsoidisk bredde og lengde ble satt lik astronomisk målte verdier, samtidig som ellipsoidisk asimut ble satt lik astronomisk målt asimut. Derved oppnådde en at ellipsoidens orientering ble i samsvar med internasjonale definisjoner av polakse og nullmeridian (akse-parallellitet).

I det europeiske datumet ED50 ble Hayfords internasjonale ellipsoide plassert på grunnlag av astronomiske observasjoner i flere stasjoner, noe som resulterte i en utjevnet verdi for loddavviket i fundamentalpunktet i Helmert Turm i Potsdam. Også i dette tilfelle ble det oppnådd akse-parallellitet.

I nyere geodetiske referansesystemer som WGS84 er ellipsoiden plassert med sentrum i Jordens massesentrum (som i dag er bestemt med bedre enn en desimeters nøyaktighet (se ellers ITRS, International Terrestrial Reference System).

Vertikalt datum

Vertikalt datum er ideelt sett en geoide.

Ortometrisk høyde, som er vanlig brukt ved oppmåling og kartlegging, refererer til geoiden. Før man fikk god kjennskap til geoiden ble det tatt utgangspunkt i et fastmerke med høyde bestemt i forhold til middelvannstand. I land med landheving og i tider med havnivåstigning må det vertikale datum knyttes til et årstall for å være entydig definert. Det offisielle norske høydesystemet NN1954 er knyttet til et fastmerke ved en vannstandsmåler i Tregde nær Mandal og havnivået i 1954. Nytt fellesnordisk høydesystem (NN2000) er under innføring.

Høydene som angis av en GPS-mottaker er ellipsoidiske høyder, og for å komme over til høydeverdiene på kartet (ortometriske høyder) må en kjenne til geoidehøyden på stedet.

Geodetiske datum brukt i Norge

Datum Brukt i Store halvakse (m) Lille halvakse (m) Flattrykning
NGO1948

Økonomiske kart før 2000

6 377 492,017 6 6 356 173,508 1 / 299,152 812 85
ED50 Topografiske kart før 1993 6 378 388 6 356 911,946 1 / 297,0
EUREF89 Alle kart etter 2000 6 378 137 6 356 752,314 1 / 298,257 222 101
WGS84 GPS 6 378 137 6 356 752,314 1 / 298,257 223 563

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg