geodetisk datum

Datum er utgangspunkt for både sfæriske og kartesiske koordinatsystemer

Artikkelstart

Geodetisk datum er en matematisk modell for jordens form, og er utgangspunktet for geografiske koordinater. Geodetiske datum gjør oss i stand til å etablere referansesystemer for jordmodeller formet både som en sfæroide eller en ellipsoide og for et flatt kart (se figur). I dag brukes også begrepet referansesystem i stedet for datum.

Faktaboks

Uttale
geodˈetisk datum

Geodatisk datum danner grunnlaget for koordinatsystemer og høydeangivelser på kart og dermed også alle målinger som gjøres basert på kart.

Gjennom et valgt datum knyttes forbindelsen mellom koordinatsystemet og den reelle verden. Et datum kan være definert for ett land, for en verdensdel eller globalt. Spesielle anleggsdatum kan være definert for et begrenset område.

Det skilles gjerne mellom et horisontalt datum, for angivelse av nord og øst-koordinater, og et vertikalt datum for angivelse av høyder (ideelt sett en geoide).

Horisontalt datum

Geodetisk datum

Av /Store norske leksikon ※.

Horisontalt datum er et referansesystem som angir nord- og øst-koordinater, i motsetning til et vertikalt datum (høydedatum), som angir høyder.

Et horisontalt datum inneholder parametre (størrelse og flattrykning) for en jordellipsoide og dens plassering i forhold til jordkroppen. Det punktet som forankrer koordinatsystemet til jordkroppen kalles fundamentalpunktet.

I det norske datumet NGO1948 ble en litt forstørret utgave av Bessels ellipsoide plassert slik at den tangerte geoiden under fundamentalpunktet i Oslo observatorium. Ellipsoidisk bredde og lengde ble satt lik astronomisk målte verdier, samtidig som ellipsoidisk asimut ble satt lik astronomisk målt asimut. Derved oppnådde en at ellipsoidens orientering ble i samsvar med internasjonale definisjoner av polakse og nullmeridian (akse-parallellitet).

I det europeiske datumet ED50 ble Hayfords internasjonale ellipsoide plassert på grunnlag av astronomiske observasjoner i flere stasjoner, noe som resulterte i en utjevnet verdi for loddavviket i fundamentalpunktet i Helmert Turm i Potsdam. Også i dette tilfelle ble det oppnådd akse-parallellitet.

I nyere geodetiske referansesystemer som WGS84 er ellipsoiden plassert med sentrum i Jordens massesentrum (som i dag er bestemt med bedre enn en desimeters nøyaktighet (se ellers ITRS, International Terrestrial Reference System).

Vertikalt datum

Vertikalt datum er et referansesystem som angir høyder (også kalt høydedatum), i motsetning til et horisontalt datum, som angir nord- og øst-koordinater. Et vertikalt datum er ideelt sett en geoide.

Ortometrisk høyde, som er vanlig brukt ved oppmåling og kartlegging, refererer til geoiden. Før man fikk god kjennskap til geoiden ble det tatt utgangspunkt i et fastmerke med høyde bestemt i forhold til middelvannstand. I land med landheving og i tider med havnivåstigning må det vertikale datum knyttes til et årstall for å være entydig definert. Det tidligere norske høydesystemet NN1954 var knyttet til et fastmerke ved en vannstandsmåler i Tregde nær Mandal og havnivået i 1954; dette er avløst av nytt fellesnordisk høydesystem (NN2000) .

Høydene som angis av en GPS-mottaker er ellipsoidiske høyder, og for å komme over til høydeverdiene på kartet (ortometriske høyder) må en kjenne til geoidehøyden på stedet.

Geodetiske datum brukt i Norge

Datum Brukt i Store halvakse (m) Lille halvakse (m) Flattrykning
NGO1948

Økonomiske kart før 2000

6377492 6356173 1/299,152
ED50 Topografiske kart før 1993 6378388 6356911 1/297,0
EUREF89 Alle kart etter 2000 6378137 6356752 1/298,257

WGS84

GPS 6378137 6356752 1/298,257

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg