Gradnett, det nett av meridianer og breddesirkler som er lagt inn på et kart (og en globus) og som brukes til angivelse av et steds bredde og lengde. Den benyttede kartprojeksjon bestemmer den formen gradnettet får. Meridianene angir den sanne nordretning på kartet, parallellene øst–vest-retningen. Som nullmeridian benyttes på sjøkart og nyere landkart oftest meridianen gjennom Greenwich observatorium i Storbritannia. Tidligere har man benyttet den spanske øya Hierro (Ferro) og Paris. På de fleste eldre norske kartverk er den geografiske lengde angitt i forhold til Oslos tidligere observatorium, slik mange land bruker sine egne utgangsmeridianer. Dette skyldes bl.a. at det tidligere var meget vanskelig å beregne lengdeforskjeller med tilstrekkelig nøyaktighet. Som utgangsparallell brukes ekvator.