Batymeter, instrument til å måle dybden i hav og sjøer med. Slik måling kalles batymetri og danner grunnlag for dybdekart, også kjent som batymetriske kart.