Territorialgrense, begrep som betegner yttergrensen for territorialfarvannet. Det følger av lov 27. juni 2003 (i kraft fra 1. januar 2004) at Norges territorialgrense går 12 nautiske mil (22 224 m) fra grunnlinjene.