Internasjonale organisasjoner

Fagansvarlig

Sten Lundbo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 4 kategorier:

  1. EU
  2. FN
  3. Ikke-statlige internasjonale organisasjoner
  4. Regionale organisasjoner

Inneholder 8 artikler:

G

  1. G 77
  2. G20
  3. G7

O

  1. OPEC