En internasjonal organisasjon er en forening eller sammenslutning av personer eller grupper fra flere land.Internasjonale organisasjoner kan inndeles i to hovedgrupper: Organisasjoner som har stater som medlemmer Organisasjoner som er frivillige eller ikke-statlige . Hele artikkelen