Internasjonale organisasjoner

Vi trenger ny fagansvarlig for

Internasjonale organisasjoner

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 4 kategorier:

  1. EU
  2. FN
  3. Ikke-statlige internasjonale organisasjoner
  4. Regionale organisasjoner

Inneholder 17 artikler: