Glomådeltaet, landskapsvernområde på 5,9 km² i Langvassgrenda i Rana kommune i Nordland. Deltaet er dannet av elva Glomåga, som munner i østenden av Langvatnet og utgjør et våtmarksområde med rikt fugleliv.