Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Leirfjord, kommune i Nordland fylke. Egen kommune i 1915 ved utskilling fra Alstahaug, fikk sine nåværende grenser i 1964, da området langs Ranfjordens sørside ble overført fra Nesna kommune og en del av øya Alsten fra tidligere Tjøtta kommune. Leirfjord ligger på Helgelandskysten og omfatter fastlandsområdet mellom ytre del av Ranfjorden og Vefsnfjorden samt den nordøstlige del av Alsten.

Natur

En stor del av kommunen består av fjellpartier der berggrunnen består av kaledonsk granitt. Høyeste punkt er Nord-Toven (995 moh.) helt i øst. Fjellene er omgitt av lavland der berggrunnen i hovedsak består av glimmerskifer, til dels dekket av tykke løsmasser.

Bosetning

Med unntak av 1970- og 1980-årene har folketallet i kommunen gått tilbake siden krigen. Befolkningen bor spredt, men størsteparten er bosatt på den relativt brede strandflaten langs nordsiden av Leirfjorden. Kommunen har ingen tettsteder, men en viss konsentrasjon av bebyggelsen finnes ved administrasjonssenteret Leirfjord (Leland).

Næringsliv

Næringslivet preges av primærnæringene, i hovedsak jordbruk, og Leirfjord er en av de bedre jordbrukskommunene på Helgelandskysten pga. de skifrige bergartene og et forholdsvis lunt klima. Storfehold med vekt på melkeproduksjon er viktigst, og det er få større gårder. Kommunen har en del skog, men det er ubetydelig skogsdrift. Tidligere hadde også fiske et betydelig omfang, men det har nå underordnet betydning og preges av sesongfiske. I kommunen finnes flere fiskeoppdrettsanlegg, og fiskeforedlingsbedriften SeaLore, som foredler laks, er en viktig bedrift i kommunen. Leirfjord har noe industri, hovedsakelig i tilknytning til fiske, fisketilvirkning, mekanisk verksted o.a. I Bardal finnes en båtfabrikk med produksjon av trebåter. I alt 35 % av de sysselsatte har arbeid utenfor kommunen, hvorav de fleste arbeider innen industri samt bygge- og anleggssektoren, hovedsakelig i Sandnessjøen.

Kraftbehovet dekkes via samkjøringsnettet av Helgeland Kraftlag A/L.

Samferdsel

Kommunen har veisamband med Mosjøen via Fv. 78. Fv. 17 (kystriksveien) går gjennom Leirfjord. Helgelandsbrua (Fv. 17) har erstattet fergeforbindelsen sørover til Sandnessjøen. Ferge fra Levang nordover til Nesna og til øyene Tomma, Hugla og Handnesøya (Fv. 17). Forbindelse med Mo i Rana langs Ranfjorden (Fv. 808).

Offentlige institusjoner

Administrasjonssenteret Leirfjord har ungdomsskole, kirke og sykehjem.

Leirfjord svarer til Leirfjord sogn i Alstahaug prestegjeld, Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme, tilhører Alstahaug og Leirfjord lensmannsdistrikt i Helgeland politidistrikt, og hører under Alstahaug domssogn.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1992) har et grønt grenkors mot en gull bakgrunn; symboliserer jord- og skogbruk.

Navnet kommer antakelig av et opprinnelig norrønt fjordnavn Leiri, av elvenavnet Leira.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Leirfjord

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.