Leirfjord

Faktaboks

landareal:
451 km²
innbyggertall:
2 320
administrasjonssenter:
Leland/Leirfjord
fylke:
Nordland
innbyggernavn:
leirfjording
målform:
nøytral
kommunenummer:
1822
høyeste fjell:
Nordtoven (995 moh.)

Kommunevåpen

Leirfjord. Nesnafergen på vei inn til kaien i Levang, Levangsvågen ved Ranafjorden. I bakgrunnen ruver Tomskjevelen på øya Tomma. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Leirfjord, kommune i Nordland fylke, rundt LeirfjordenHelgeland, nordøst for Sandnessjøen. Leirfjord omfatter områdene mellom de ytre delene av Vefsnfjorden og Ranfjorden og strekker seg østover til vannskillet mot Drevjedalen. I sør omfatter kommunen nordøstspissen av øya Alsta.

Leirfjord ble opprettet 1915 ved utskilling fra Alstahaug; da utgjorde kommunen 272 km2 og hadde 2024 innbyggere. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1964 da den ble utvidet med områdene på sørsiden av Ranfjorden fra Nesna kommune og området Sundøya på Alsta fra tidligere Tjøtta kommune.

Leirfjord grenser til Hemnes i nordøst, Vefsn i sørøst, Alstahaug på Alsta i sørvest. I vest og nord går grensene i sjøen (Ulvangen/Ranfjorden).

Natur

Landskapet i kommunen er sterkt preget av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). Et belte av glimmerskifer og glimmergneis med foldesonens strøkretning sørvest-nordøst går således gjennom hele kommunen, fra Leirfjorden og videre gjennom dalen innenfor fjordbotnen med Leirelva og Storvatnet. På begge sider av dette gneisområdet består berggrunnen av dypbergarter, vesentlig granitt av kaledonsk opprinnelse. Her er fjellene høyere, og i øst, på grensen til Hemnes og Vefsn, finner en kommunens høyeste fjell, Nordtoven (995 moh.). Ellers finnes et lite område med ulike typer marmor nordøst for Dagsvik ved Sundet.

Lavlandet der berggrunnen i hovedsak består av glimmerskifer, er dekket av til dels tykke løsmasser. Med unntak av områdene lengst i sørvest er strandflaten relativt lite utviklet i kommunen.

Bosetning

Befolkningen bor spredt langs fjordsidene med en viss konsentrasjon til nordsiden av Leirfjorden. Her ligger kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Leland med 677 innbyggere (2015). Dette gir Leirfjord en tettstedsandel av befolkningen på 31 prosent mot 71 prosent i fylket som helhet.

I alt bor nesten 87 prosent av kommunens befolkning nord for Leirfjorden og Leirelva/Storvatnet innenfor, 9 prosent øst for Sundet som skiller Alsta fra fastlandet og vel 4 prosent på Alsta vest for Sundet (2016).

Med unntak av 1970- og 1980-årene har folketallet i Leirfjord gått tilbake siden krigen (etter dagens kommunegrenser). Folketallet nådde sitt laveste nivå 2009 (2088 innbyggere), 34 prosent lavere enn i 1950. I tiårsperioden 2006–16 økte derimot Leirfjords befolkning med gjennomsnittlig 0,3 prosent årlig mot en vekst på 0,2 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Næringslivet preges av primærnæringene som har vel 19 prosent av arbeidsplassene i kommunen mot 4 prosent i fylket som helhet. Primærnæringene er i sin tur hovedsakelig basert på jordbruk, og Leirfjord er en av de bedre jordbrukskommunene på Helgelandskysten, blant annet på grunn av de skifrige bergartene og et forholdsvis lunt klima. Storfehold med vekt på melkeproduksjon er viktigst, men det holdes også en del sau og svin, og det drives noe pelsdyroppdrett. Kommunen har en del skog, men det er ubetydelig skogsdrift. Tidligere hadde også fiske et betydelig omfang, men det har nå underordnet betydning og preges av sesongfiske. I 2014 ilandførte båter hjemmehørende i kommunen fangst til en førstehåndsverdi på 27,7 millioner kroner, men denne ilandføres stort sett utenfor kommunen.

Leirfjord har flere fiskeoppdrettsanlegg, og dette preger industrien som domineres av næringsmiddelindustrien som har mer enn halvparten av industriarbeidsplassene i kommunen (foredling av laks). Samlet sett er imidlertid industrien i kommunen beskjeden; den utgjør 4 prosent av kommunens arbeidsplasser, 12 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2014). Bardal ved Ranfjorden har båtbyggertradisjoner.

Kraftbehovet dekkes via samkjøringsnettet av Helgeland Kraftlag A/L. I Leirfjord er det 2015 bygd ut to kraftverk, begge i Forslandsdalen, med i alt 15,6 MW i maskininstallasjon og 62 GWh i midlere årsproduksjon.

En vesentlig del av Leirfjords yrkestakere (51 prosent) har arbeid utenfor kommunen, hvorav 32 prosent i Alstahaug, i vesentlig grad Sandnessjøen, 6 prosent i Vefsn (Mosjøen) og 3 prosent i Nesna/Hemnes/Rana.

Samferdsel

Fv. 17 («Kystriksveien i Nordland») går gjennom Leirfjord. Det går bru (Helgelandsbrua) fra Leines via flere småøyer til Horvneset lengst nordøst på Alsta. Brua har erstattet fergeforbindelsen sørover til Sandnessjøen. Fv. 17 fører nordover via ferge over Ranfjorden fra Låvong (Levang) nordover til Nesna og til Tomma, Hugla og Handnesøya utenfor.

Leirfjord har veisamband med Mosjøen og Mo i Rana via Fv. 78/E 18. Fv. 78 går fra Fv. 17 innenfor botnen av Leirfjorden via den 10,7 km lange Toventunnelen (Nord-Norges lengste) til E 18 i ved Ømmervatnet i Vefsn. Det går også vei fra botnen av Leirfjorden langs Sundet/Vefsnfjorden til Mosjøen (Fv. 202/Fv. 78).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Leirfjord hører til Nordland politidistrikt, Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Helgeland regionråd sammen med Alstahaug, Dønna, Herøy, Rødøy, Træna og Vefsn.

Leirfjord kommune tilsvarer soknet Leirfjord i Nord-Helgeland prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke. I administrasjonssenteret ligger Leirfjord kirke, en trekirke med korsplan fra 1867.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1992) har et grønt grenkors mot en gull bakgrunn; symboliserer jord- og skogbruk.

Navnet kommer antakelig av et opprinnelig norrønt fjordnavn Leiri, av elvenavnet Leira. Se ellers Leinesodden.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Binns, Kari Støren, Ragnhild Høgsæt, Øyvind Jenssen : Leirfjord bygdebok, 1982-, 2 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg