Rana er en kommune i Nordland fylke. Kommunen ligger rundt indre del av Ranfjorden, med fjellområdene østover mot grensen til Sverige. I tillegg inkluderer den områdene nord for Ranfjordens midtre del, samt områdene rundt indre del av fjorden Sjona lengst i vest. Rana omfatter i nord også søndre del av Svartisen og Saltfjellet. Rana grenser til åtte andre norske kommuner: i nordvest til Rødøy og Meløy, i nord til Beiarn og Saltdal, i sør til Hemnes, i sørvest til Leirfjord og Nesna, og i vest til Lurøy. Hele artikkelen