Dunderlandsdalen, dalføre i Rana kommune, Nordland; ca. 80 km langt, nordøst for Mo i Rana. Dunderlandsdalen strekker seg fra botnen av Ranfjorden i nordøstlig retning til vannskillet mot Saltdal, et par km nord for polarsirkelen. Dalen danner flere buer som følger strøkretningen i bergartene (glimmerskifer, marmor og jernmalm). Flere underjordiske bekker faller her ut i Ranelva som renner gjennom dalen. Dalen er mange steder meget trang der elven har skåret seg ned i det skifrige fjellet. Det er også enkelte bredere partier med veldyrkede gårder på elveavsetninger, særlig ved munningen av sidedaler. Havavleiringer finnes opp til ca. 130 moh. Dalsidene er bratte og skogkledde (gran, furu og bjørk). På nordsiden av dalen, på en strekning av ca. 20 km, ligger mektige jernmalmfelter, Dunderlandsdalens jernmalmfelter. Det har vært gruvedrift fra 1902, og i 1947 ble Rana Gruber A/S stiftet av A/S Sydvaranger. I Dunderlandsdalen finnes også marmorforekomster.

Bebyggelsen strekker seg til Krokstrand, ca. 60 km fra Mo. Her står det flere gamle hus med bl.a. en fin samling eldre redskaper og bruksgjenstander. Størstedelen av bosetningen er i den nederste del av dalen, vel 1200 innb. overfor Ildhullet, en innsnevring i dalen 20 km overfor Mo. Her ligger bl.a. tettstedet Storforshei med 710 innb. (2003). Mange av arbeidstakerne i dalen er knyttet til gruvedriften. Gårdsdriften er særlig basert på storfe- og sauehold.

Av dalens severdigheter kan nevnes den 480 m lange laksetrappen i Reinfossen med Europas angivelig lengste laksetunnel, 350 m, og 90 hvilebassenger. Gjennom Dunderlandsdalen går E 6 og Nordlandsbanen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.