Dunderlandsdalen

Her ser man Bjøllånes i Dunderlandsdalen.

Dunderlandsdalen, dalføre i Rana kommune, Nordland, i videste forstand det rundt 80 kilometer lange dalføret som strekker seg hovedsakelig i nordøstlig retning fra botnen av Ranfjorden i Mo, til vannskillet mot SaltdalSaltfjellet. Dunderlandsdalen i egentlig forstand begrenser seg til strekningen mellom sammenløpet av Langvassåga og Ranelva på Røssvoll, rundt 10 kilometer ovenfor fjordbotnen, til sammenløpet av Virvasselva og Randalselva like ovenfor Krokstrand; nedenfor dette heter elva Ranelva. Slik definert er Dunderlandsdalen rundt 50 kilometer lang.

Geologi

Dalen danner flere buer som følger strøkretningen i berggrunnen. Den er mange steder meget trang der elven har skåret seg ned i det skifrige fjellet. Det er også enkelte bredere partier med veldyrkede gårder på elveavsetninger, særlig ved munningen av sidedaler. Havavleiringer finnes opp til cirka 130 meter over havet. Dalsidene er bratte og skogkledde (gran, furu og bjørk).

På nordsiden av dalen, på en strekning av cirka 20 kilometer, ligger mektige jernmalmfelter, Dunderlandsdalens jernmalmfelter. Det har med flere avbrudd vært gruvedrift her siden 1902. I 1947 overtok staten gruvene og etablerte Rana Gruber A/S. Etter en del prøvedrift har det vært regulær drift siden 1964. I Dunderlandsdalen finnes også marmorforekomster.

Bosetning

Den faste bosetningen i dalen strekker seg til Krokstrand, cirka 60 kilometer fra Mo. Størstedelen av bosetningen er i den nederste del av dalen. Dalen har i alt 1663 innbyggerne regnet fra Røsvoll ved elvemøtet mellom Ranelva og Langvassåga (2018). Av dette bor 84 prosent nedenfor Nevernes, 16 prosent ovenfor Nevernes. I nedre del ligger Dunderlandsdalens eneste tettsted, Storforshei, med 610 innbyggere (2018).

Mange av arbeidstakerne i dalen er knyttet til gruvedriften. Gårdsdriften er særlig basert på storfe- og sauehold. Nederst i dalen har mange arbeid i kommunesenteret Mo og på Mo i Rana lufthavn Røssvoll.

Samferdsel og severdigheter

Gjennom Dunderlandsdalen går E6 og Nordlandsbanen mellom Mo og Saltfjellet.

Av dalens severdigheter kan nevnes den 480 meter lange laksetrappen i Reinfossen med Europas angivelig lengste laksetunnel, 350 meter, og 90 hvilebassenger. På Krokstrand står det flere gamle hus med blant annet en fin samling eldre redskaper og bruksgjenstander.

Historikk

Dunderlandsdalen er fra gammelt av et område benyttet til reindrift og jordbruk. I samisk historie er dalen meget kjent, da den var åsted for «Dunderlandsdal-ulykka» i 1948. Bussen som fraktet hjemover den sørsamiske delegasjonen som hadde deltatt på stiftelsesmøtet til Norske Reindriftssamers Landsforbund kjørte her utenfor en skrent og havnet i elva. Seksten av de 21 personene i bussen omkom i ulykka. I dag står det et minnesmerke i skogen ved ulykkesstedet og E6.

Navnet

Førsteleddet av verbet dundre og sikter til fossedunder eller lyden av steinskred. Det er også gjort fremlegg om at førsteleddet kan være dannet av samisk duottar, «skogløst, lavt fjell».

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg