Tettsted i Rana kommune, Nordland, 213 innbyggere (2015). Alternes ligger ved Fv. 12 på nordsida av Ranfjorden, 12 km vest for Mo i Rana tettsted. Like vest for tettstedet ligger Altermark talkgruve, den eneste i sitt slag i Nord-Norge. Den ble drevet 1932-2010.