Marmorslottet, kalklandskap i elva Glomåga i Rana kommune i Nordland. Marmorslottet ligger lengst nordvest i Fisktjønna naturreservat og er omgitt av rik, kalkkrevende vegetasjon. Marmoren er rik på grotter og jettegryter.