Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Lurøy, kommune i Nordland fylke, på Helgelandskysten, på og sør for polarsirkelen. Egen kommune fra 1838, Træna ble utskilt 1872. Vel halvparten av kommunen ligger på fastlandet, resten på i alt 1375 øyer. De største er Aldra (23,5 km2), Lurøya (14,2 km2), Stigen (13,5 km2), Onøya (7,7 km2) og Lovund (4,9 km2).

Natur

På fastlandet stiger spisse tinder bratt opp fra strandflaten til over 900 moh. Kommunens høyeste punkt, Strandtindan (1173 moh.), ligger på grensen til Rana og Rødøy helt i øst. De store øyene er berglendte, omkranset av en til dels bred strandflate, mens de mindre er flate. Berggrunnen består for det meste av grunnfjell (granitt, gneis) nord og øst for Onøya, mens Onøya og øyene mot vest samt enkelte deler av fastlandet, består av bl.a. glimmerskifer av kaledonsk alder. Et av de sterkeste jordskjelv som er kjent i Skandinavia fant sted i Lurøy 1819, uten at menneskeliv gikk tapt.

Bosetning

Bosetningen er spredt, vel 1/3 bor på fastlandet, resten på øyene. Kommunen har ett tettsted, Lovund (349 innb. 2005); bosetning ellers på Onøya, Lurøy (administrasjonssenteret) og Moflaget/Sleneset på øyene, og Stokkvågen, Haugland/Brattland, Kvina, Konsvik og Tonnes på fastlandet. Folketallet har vært synkende siden 1950.

Næringsliv

Jordbruk og fiske dominerer næringslivet. Fisket er tradisjonelt viktigst, særlig i kommunens ytre deler med fiskeværene Lovund og Sleneset. Fiskeflåten består for det meste av mindre båter, sjarker, og foruten hjemmefisket etter sei o.a. spiller lofotfisket og til dels også vårtorskefisket på Finnmarkskysten en viktig rolle. Lite videreforedling av fisk innen kommunen. En rekke fiskeoppdrettsanlegg. Også i de indre deler betyr fisket en del, men her finnes også store jordbruksområder. De fleste gårdene er små, med hovedvekt på produksjon av melk og kjøtt (storfe og sau). Over halvparten av brukene ligger på øyene. Noe industri, særlig mekanisk industri som er rettet mot så vel havbruksnæringen som de tradisjonelle fiskeriene (produksjon av fiskeoppdrettsanlegg i aluminium). For øvrig trevareproduksjon, bl.a. trapper og vinduer.

Omega-stasjonen på Brattland, som inngikk i et internasjonalt navigasjonssystem, ble nedlagt 1997. Et 3,5 km langt antennespenn gikk mellom Alderstind på Aldra og Liatind på fastlandet.

Samferdsel

Rv. 17 gjennom fastlandsdelen knytter forbindelse til Rødøy i nord og Rana og Nesna i sør. De ulike stedene i kommunen knyttes sammen med flere båt-, hurtigbåt- og fergeruter; hurtigbåtforbindelse med bl.a. Sandnessjøen, Træna og Bodø.

Offentlige institusjoner

Lurøy svarer til Lurøy sogn i Lurøy prestegjeld, Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme, tilhører Lurøy og Træna lensmannsdistrikt i Helgeland politidistrikt og hører under Rana tingrett.

Historikk og kultur

Turistanlegg i Lovund og Brattland. Lundeura på Lovund, det sørligste fuglefjell i Nord-Norge, er tilholdssted for tusenvis av lundefugl. Her finnes også flere huler. På Tonnes er det en grotte. På Ytre Kvarøy finnes en gravplass der det er gjort rike funn av våpen, smykker og bruksgjenstander fra merovingertiden, 600–800 e.Kr. Gjenstandene finnes på Tromsø Museum. Lurøy kirke er en korskirke i tømmer reist 1812, påbygd 1943.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en svart sjøvarde mot en gull bakgrunn; illustrerer kysten og fiskets betydning for kommunen.

Navnet kommer av norrønt Lúðrøy, av lúðr, 'stokk'; etter det spisse Lurøyfjellet på Lurøya.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Lurøy

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.