Jakutsk Vetsjernyj, avis i Jakutsk, hovedstaden i den russiske delrepublikken Sakha. Avisen ble grunnlagt i 1994 og har tatt opp en rekke betente saker omkring politivold og korrupsjon. Jakutsk Vetsjernyj ble i 2009 innlemmet i lista over massemedier som mottar støtte fra det russiske Pressedirektoratet for sin samfunnsmessige betydning. Avisen fikk i 2011 den russiske regjeringens pressepris. Jakutsk Vetsjernyj ble slik belønnet for sin innsats mot korrupsjon. Mottok i 2013 Zeit-Stiftung og Fritt Ords felles pressepris.