Anatolij Borisovitsj Tsjubajs, russisk økonom og politiker. 1977–90 tilknyttet Leningrad institutt for økonomi og ingeniørutdannelse. Medlem av Kommunistpartiet, og tilhørte en uformell krets åpne kritikere av planøkonomien. Deltok aktivt i perestrojkabevegelsen. Ble i 1990 valgt til viseformann i Leningrads byregjering. 1991 utnevnt til leder for den russiske komiteen for statseiendom (med rang av minister), 1992 forfremmet til visestatsminister. Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av den omstridte privatiseringen av statseiendom. En av initiativtakerne til opprettelsen av partiet Russlands valg i 1993, valgt inn i Statsdumaen samme år. 1994–96 første visestatsminister med ansvar for økonomi og finans. 1996–97 leder av presidentadministrasjonen etter å ha spilt en viktig rolle i Jeltsins gjenvalg. 1997–98 første visestatsminister (samtidig finansminister mars–november 1997). 1998– styreleder for det russiske elektrisitetsmonopolet RAO EES. 2001–03 medlem av det kollektive lederskapet for Unionen av høyrekrefter (SPS). Siden 2008 leder han foretaket Russlands nanoteknologiske selskap (siden 2011 Rosnano), som er regjeringens strategiske hovedsatsing innen nanoteknologi.