Aleksandr Nikitin, russisk miljøaktivist og tidligere marineoffiser. Han tjenestegjorde i den sovjetiske Nordflåten frem til 1985, ansatt i Forsvarsdepartementets avdeling for atomsikkerhet 1985–92. Han laget deretter en rapport om strålingsfaren fra gamle atomubåter i opplag og ble i 1996 anklaget for spionasje og for å ha utlevert russiske statshemmeligheter til miljøstiftelsen Bellona. Saken verserte i det russiske rettsapparatet i mange år, men Nikitin ble endelig frikjent av høyesterett i 2000.