Samfunnskammeret (russisk konsultativt organ)

Artikkelstart

Samfunnskammeret er et russisk rådgivende organ som ble opprettet i 2005 etter forslag fra president Vladimir Putin. Et lignende organ hadde eksistert siden 1994. Medlemmene velges for tre år av gangen. Den russiske benevnelsen er Obsjtjsestvennaja Palata.

Formålet med samfunnskammeret er å legge til rette for samkvem mellom myndighetene og sivilsamfunnet og skal være et forbindelsesledd mellom medborgerne og besluttende og utøvende myndigheter.

Organisering

Det er ett Samfunnskammer på føderalt nivå og ett i hver av føderasjonssubjektene (de 85 regionene den russiske føderasjonen består av, inkludert de to på Krim-halvøya).

Samfunnskammeret på føderalt nivå består av 168 medlemmer, hvorav 40 er utpekt av presidenten, 85 er utsendinger fra regionale samfunnskamre og 43 representerer landsomfattende organisasjoner. De tre kategoriene medlemmer er likestilt i betydning.

Oppgaver

I 2008 fikk Samfunnskammeret ansvaret for «samfunnsmessig kontroll» med overholdelsen av menneskerettighetene i fengslene og andre institusjoner der mennesker holdes internert. Denne kontrollen utøves av kommisjoner etablert av Samfunnskammeret i føderasjonssubjektene.

I 2009 ble Samfunnskammeret gitt oppgaven å gjennomføre konsekvensutredninger av lovforslag. Denne ordningen er obligatorisk for alle samfunnsmessig betydningsfulle lovforslag. Samfunnskammeret har også en viktig rolle i utviklingen av samfunnsrådene, som er obligatorisk for alle ministerier og statlige institusjoner.

Samfunnskammeret opererer gjennom offentlige høringer, rundebordskonferanser og møter ute i provinsen. De viktigste spørsmålene drøftes i plenumssesjoner – tre til fire ganger i året – der alle medlemmene av Samfunnskammeret tar del. Hvert år på plenumssesjonen i desember vedtar Samfunnskammeret en rapport om sivilsamfunnets tilstand i Russland.

Samfunnskammeret har 19 kommisjoner som dekker følgende politikkområder: helse, idrett, miljøvern, samfunnskontroll av myndighetene, regionalutvikling og lokalt selvstyre, veldedighet og folkeopplysning, ungdomssaker og patriotisk oppfostring, humanitært arbeid og bevaring av tradisjonelle verdier, sikkerhet og fangers rettigheter, barne-, moderskaps- og familiepolitikk, harmonisering av etniske og religiøse forhold, massemedier, kultur og åndelig arv, utdanning og vitenskap, økonomisk utvikling, forbrukersaker og entreprenørskap, boligpolitikk, kommunale tjenester og veibygging, sosial- og arbeidslivspolitikk, støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og sosialt orienterte NGO’er samt utvikling av bygdene og landbruksindustrien.

Det russiske samfunnskammeret er medlem av International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS).

Samfunnskammeret skal sikre elementer av deltakende demokrati innenfor det russiske politiske systemet, som ofte betegnes som halv-autoritært eller et hybriddemokrati. Sammen med ministerienes og andre statlige institusjoners samfunnsråd utgjør Samfunnskammeret plattformer for tilbakemelding fra de delene av sivilsamfunnet som vil delta og som slippes til. Slik fungerer de som lytteposter for myndighetene i et land der valg til de folkevalgte organene ofte er manipulert og disse organene derfor kan mistenkes for ikke alltid å fange opp det som rører seg ute i befolkningen. Opprettelsen av frontorganisasjonen Den all-russiske folkefronten rundt det styrende partiet Forent Russland kan sies å være motivert av noe av den samme bekymringen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg