Vladimir Putins pressetalsmann siden 2000 og siden 22. mai 2012 nestleder for presidentadministrasjonen. Han har sin utdannelse fra Institutt for asiatiske og afrikanske land ved Lomonosov-universitetet (MGU) i Moskva. Peskov snakker blant annet arabisk og tyrkisk og arbeidet etter studiene i Utenriksdepartementet fram til 2000. Kort tid etter at Vladimir Putin ble utnevnt av president Boris Jeltsin 31. desember 1999 som midlertidig etterfølger fram til nye valg kunne avholdes, ble Peskov utpekt til leder for avdelingen for kontakt med massemedia i presidentens pressetjeneste, i praksis Putins pressetalsmann. Han har siden fulgt Putin og var hans pressetalsmann også da denne i perioden 2008-2012 var statsminister. Peskov fikk tidlig stor innflytelse som koordinator av pressearbeidet til presidenten og ministeriene samt de viktige «Direkte Linje»-programmene der presidenten svarer på spørsmål i direkte overførte tv-programmer. Sommeren 2012 ble Peskov leder for presidentadministrasjonens nyopprettede kommunikasjonsavdeling som koordinerer informasjonsarbeidet til presidenten, ministeriene og direktorater både innenlands og utenlands.