Ruslan Khasbulatov, russisk politiker og akademiker av tsjetsjensk herkomst. Utdannet økonom. Viseformann for Folkekongressen i RSFSR 1990–91. Rykket opp som parlamentsformann 1991 etter at Boris Jeltsin ble valgt til president. Stod sammen med visepresident Aleksandr Rutskoj i spissen for motstanden mot Jeltsins forsøk på å oppløse parlamentet i september 1993, arrestert etter stormingen av parlamentet 4. oktober. Løslatt etter amnesti i 1994.