Spetsnaz, spesialtrente militære avdelinger i det russiske (tidligere sovjetiske) forsvaret. Til deres oppgaver hører sabotasje mot sivile og militære mål, etterretningstjeneste, anti-terrorisme, likvidasjon av nøkkelpersoner og operasjoner bak fiendens linjer. Spetsnaz-avdelinger var i bruk allerede i 1918, men fikk en fast organisasjon i Sovjetunionen i 1950-årene som en del av KGB. De ble brukt bl.a. under invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968, i Afghanistan 1979–89 og i Baltikum tidlig i 1990-årene. Etter oppløsningen av Sovjetunionen er de blitt brukt bl.a. ved gisselaksjonen i Beslan i 2004.