Sergej Stepasjin, russisk politiker, statsminister 1999. Medlem av Det øverste sovjet 1990–93. 1994–95 leder for den russiske føderale sikkerhetstjenesten FSB (tidligere KGB). Var aktivt med å planlegge innmarsjen i Tsjetsjenia i 1994. Justisminister 1997–98 og innenriksminister 1998–99. Ble i mai 1999 utnevnt til statsminister, men avsatt allerede i august og erstattet med Vladimir Putin. Valgt inn i Statsdumaen for Jabloko i 1999. Siden 2000 leder for den russiske riksrevisjonen.