Gennadij Ziuganov, russisk politiker. Siden 1968 medlem av det sovjetiske kommunistpartiet, 1972–74 leder for Komsomol i hjemfylket Orjol, 1974–83 sekretær, senere andresekretær (nestleder) i kommunistpartiets fylkeslag i Orjol. Overflyttet til Moskva 1983 og innehadde frem til 1990 ulike lederstillinger i kommunistpartiets propaganda-avdeling. Reformmotstander og en av initiativtakerne til opprettelsen av et eget russisk kommunistparti (KP RSFSR, senere KPRF) i 1990. Siden 1993 partileder i KPRF. Valgt inn i Statsdumaen 1993, senere gjenvalgt ved alle valg. Stilte som kandidat ved presidentvalget i 1996 og fikk 32 % av stemmene i første valgomgang, men tapte for Jeltsin i andre valgomgang. Ved presidentvalget i 2000 endte Ziuganov igjen på andreplass med 29,2 % av stemmene. Stilte ikke i 2004, men fikk 17,7 % og andreplass i 2008. Likeledes kom han på andreplass (17,2 %) ved presidentvalget i 2012. Har lyktes å holde store deler av venstresiden i russisk politikk samlet innenfor KPRF, og har således bidratt til at KPRF har befestet seg i rollen som et av Russlands viktigste partier.