Pavel Gratsjov, russisk general og politiker. Militær karriere i luftlandestyrkene, bl.a. stasjonert i Afghanistan 1981–83 og 1985–88. Utnevnt til sovjetisk første viseforsvarsminister etter augustkuppet i 1991. Russisk forsvarsminister 1992–96. Høyt dekorert, bl.a. for sin støtte til president Jeltsin i konflikten med Det øverste sovjet i oktober 1993.