Batteri
Batterier er energibærere.
Hydrogenbuss i London

I London kjøres et antall rutebusser som drives av hydrogrendrivstoff. Her fungerer hydrogenet som en energibærer.

Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Energibærer er noe som kan lagre eller transportere energi slik at den kan brukes senere eller på et annet sted. Et batteri er en velkjent energibærer. Stoffer og materialer som kan frigjøre energi i en kjemisk reaksjon, for eksempel olje og kull, er også energibærere.

Elektrisitet er en energibærer som kan transportere energi slik at den kan brukes et annet sted enn der den er produsert, for eksempel via høyspentledninger eller undersjøiske kabler. Hvis man ønsker å lagre elektrisk energi produsert i vannenergiverk, vindenergiverk eller solceller til bruk senere, må den imidlertid omformes og lagres i en annen type energibærer.

Batteri som energibærer

I et batteri er energi lagret som kjemisk energi. Når batteriet kobles inn i en ytre krets, skjer det en redoksreaksjon der elektroner eller ioner frigjøres slik at det genereres elektrisk strøm i kretsen. Strømmen kan brukes til å utføre arbeid eller skape varme.

Stoffer og materialer som energibærere

Mange stoffer og materialer inneholder kjemisk energi som kan frigjøres på måter vi kan utnytte. Kjente eksempler på slike energibærere er matvarer og hydrokarboner som olje og kull.

I hydrokarboner er kjemisk energi lagret i karbon-karbon- og karbon-hydrogen-bindinger. Ved forbrenning, for eksempel i et oljefyringsanlegg eller i en forbrenningsmotor i en bil, frigjøres energi ved reaksjon med oksygen under dannelse av vann og karbondioksid. I oljefyringsanlegget frigjøres energien som varme, mens i bilmotoren overføres noe av energien til arbeid.

Rene metaller som blir oksidert, frigjør også energi, og kan brukes som energibærere.

Se også energilagringsmaterialer.

Hydrogen som energibærer

Hydrogengass kan brukes som energibærer. Når energien skal frigjøres, kan man la hydrogengassen reagerer med oksygengass i en spontan prosess der hydrogen- og oksygenmolekyler danner vannmolekyler. Prosessen kan uttrykkes slik:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) ΔH = −571,6 kJ/mol ved 25 °C

I denne reaksjonen brytes bindingene mellom H-atomene og O-atomene, og det krever energi. Det dannes deretter sterkere bindinger mellom H-atomene og O-atomene i vannmolekylene, og da frigjøres energi.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (9)

skrev Geir Gundersen

Hva med varmt vann som energibærer? Island er jo relativt kjent for dette.

svarte Bjørn Pedersen

Godt poeng. Jeg skal legge det inn. Mvh Bjørn

skrev Maren Benjaminsen

det er skrive feil under "materialer som energi bærere"
(hydrogengasssom)

skrev Thomas Martinsen

Jeg er uenig med den definisjonen gitt her. Batterier er først og fremst energilager. Forslag til definisjon:

Energi i en form som transporterer energi fra et sted til et annet, f eks elektrisitet, varmt vann og fossilgass.

svarte Maria Vetleseter Bøe

Hei Thomas
Takk for innspelet. Eg skjønar kva du meiner med at batteri først og fremst blir bruka til å lagre energi til vi treng å bruke det. Men av og til brukar vi dei også for å flytte energien til der vi treng den. Til dømes i elektriske bilar. Uansett er "energibærer" her definert som noko som både kan lagre energi til bruk seinare (slik som ofte er tilfelle med batteri), og til å brukast ein annan stad enn den er produsert. Altså er "energilager" inneheldt i definisjonen, heller enn at vi lagar eit eige omgrep for energilager. I samfunnet no treng vi energibærarar som både kan brukast seinare og andre stader, derfor tykkjer eg definisjonen blir best om den er slik den står. Elektrisitet blir uheldig å ta med, sidan elektrisk energi må brukast med ein gong.
Helsing Maria

skrev Thomas Martinsen

Takk for svar. Hva kaller du elektrisitet? Det er ikke en energikilde i vår definisjon. Energikilden er vind og vann (ift vannkraft). Når en energikilde blir konvertert til en annen form og kan flyttes for å brukes et annet sted er den en energibærer. At el-systemet vårt krever at produksjon og bruk av elektrisk energi er underordnet. Jeg ser at ISO 13600 definerer energy carrier = "Substance or phenomenon that can be used to produce mechanical work or heat or to operate chemical or physical processes."

svarte Maria Vetleseter Bøe

Hei
Elektrisk energi er ei form for energi, slik eg ser det.
Helsing Maria

svarte Knut Hofstad

Jeg er enig med de innvendingene som er kommet vedrørende elektrisitet. Det er helt vanlig i fagmiljøet å oppfatte elektrisitet som en energibærer. Definisjonen av energibærer er derfor for snever når den nærmest sidestiller energibærer med begrepet energilager. Elektrisitet er definert som et fysisk fenomen og er ikke det samme som elektrisk energi. Ved hjelp av elektrisitet kan elektrisk energi transporteres over avstand (den «bærer» energi) og derfor må den karakteriseres som en energibærer.

svarte Maria Vetleseter Bøe

Hei! Takk for fine innspel. Eg har endra artikkelen og utvida definisjonen slik at elektrisitet også kan kallast ein energibærar.
Helsing Maria

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg