Mål for energistrøm i stråling eller bølger; dss. flukstetthet, dvs. den energimengde som per tidsenhet transporteres gjennom en flateenhet vinkelrett på strålens (bølgens) forplantningsretning. I forbindelse med partikkelstråling kan intensiteten også angis som det antall partikler som passerer en flateenhet per tidsenhet.