ICRP er den engelske forkortelsen for Den internasjonale kommisjonen for strålevern.