ICRP, se Den internasjonale kommisjon for strålevern.