Det at en forandring av en målbar størrelse oppheves ved et annet virkemiddel enn det som forårsaket forandringen. Kompensasjonen kan være automatisk, f.eks. ved temperaturkontroll med termostater som kobler inn et varmeelement når man får for sterk avkjøling, eller i ur hvor man ved kompensasjonspendler opphever virkningen av temperaturforandringer. Mange målemetoder beror også på kompensasjon. Den forandring som skal måles, kompenseres av en innstillbar like stor og motsatt forandring, og størrelsen av denne kan måles nøyaktig.