Klassisk fysikk, fysikken før kvanteteorien og relativitetsteoriens tid, eller de delene av fysikken som kan behandles uten at det tas hensyn til kvanteeffekter.