Speilavlesning, metode for å avlese små vridninger. Benyttes i følsomme måleinstrumenter, f.eks. galvanometer. Istedenfor å feste en viser til systemet, setter man på et lite speil. En lysstråle rettes mot speilet og reflekteres derfra mot en skala hvor den lager en liten lysflekk. Når speilet dreier seg, flytter flekken seg langs skalaen. Da avstanden mellom skala og speil kan gjøres stor, kan man registrere selv meget små bevegelser av speilet. Instrumenter med speilavlesning blir nå oftest erstattet med elektroniske instrumenter med digital avlesning.