Bølgelengde er den korteste avstanden mellom to punkter på en bølge som i et bestemt øyeblikk er i samme svingetilstand.