Eksplosiv, som er i stand til, eller tilbøyelig til å eksplodere; eksplosjonsartet; eksplosjonslignende.

Faktaboks

Uttale
ˈeksplosiv
Etymologi
av latin ‘drive bort med støy, klapping’

Et eksplosiv er et stoff eller en stoffblanding som, ved en kjemisk reaksjon, frigjør gass og varme av seg selv etter aktivering. Reaksjonen har vanligvis karakter av forbrenning, ved at eksplosivblandingen inneholder ett stoff som avgir oksygen og et annet som tjener som brensel.

I et rent eksplosiv har det enkelte molekyl begge disse funksjonene. Gassen vil lokalt skape et høyt trykk dersom den kjemiske reaksjonen skjer raskt nok. Trykkoppbygging kan ellers foregå i et lukket eller ventilert brennkammer. Høy varmeutvikling øker gasstemperaturen og dermed trykket.

Inndeling

Etter sin bruk inndeles eksplosiver i følgende tre hovedgrupper:

  1. sprengstoff (høyeksplosiv)
  2. krutt (laveksplosiv)
  3. pyroteknisk stoff

Sprengstoff kan detonere og brukes for sin knusende og sjokkdannende evne. Detonasjonen må innledes av et initialsprengstoff.

Krutt deflagrerer og brukes når det trengs et drivmiddel (pneumatisk kraft eller reaksjonskraft).

Pyrotekniske stoffer er også deflagrerende. Reaksjonsgassene brukes til lydeffekter, men ellers er her varmeutviklingen viktigere (for eksempel for tenning, lys- og røykdannelse).

Overgangen mellom de tre gruppene er ikke skarp. Samme eksplosiv kan for eksempel, alt etter omstendighetene, både detonere og deflagrere. Og samme pyrotekniske stoff kan være både drivmiddel og brukes for tenning.

I dagligtale regnes ikke eksplosive gass- eller støvblandinger som eksplosiver.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) regulerer all sivil håndtering av eksplosiver. Transport av eksplosiver er regulert i forskrift om landtransport av farlig gods (med ADR/RID). Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er nasjonal myndighet for sivil håndtering og transport av eksplosjonsfarlige stoffer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg