Transversalbølger er bølger hvor svingningene foregår på tvers av bølgens forplantningsretning. Transversalbølger kalles også tversbølger.