Utslag er avvik fra likevektsstilling. Ved svingninger er utslag det samme som amplitude; for et måleinstrument er utslag det samme som viserstilling.