Magdeburgske halvkuler, to hule halvkuler med slepen rand, brukt av Otto von Guericke, borgermester i Magdeburg, for å demonstrere atmosfærens trykk. Halvkulene ble presset mot hverandre med en pakning av lær (som var satt inn med voks og terpentin) mellom dem. Så pumpes luften ut. Halvkulene holdes da med stor kraft sammen av det ytre lufttrykk. De magdeburgske halvkuler som Guericke viste frem på riksdagen i Regensburg 1654, hadde en diameter på ca. 0,42 m. Selv femten hester spent for hver halvkule kunne ikke rive kulene fra hverandre. Eksperimentet ble gjentatt 1657 i Magdeburg med to ganger åtte hester.